Homo Maliqnus – za 23 febr. 2008

klokken

Terwijl de coalitiepartijen halverwege de bestuursperiode de tussenbalans opmaakt, reageert de oppositie voorspelbaar verbolgen. Het is allemaal onderdeel van het politieke spel. Zulke brieven schreef ik vroeger, in de oppositie, ook.

Best stelletje arrogante regenten met lak aan de democratische spelregels,

Met verbazing, ontsteltenis en zeker ook met gefronste wenkbrauwen hebben wij kennis genomen van Uw voornemen om voor het uitkomen van de voorjaarsnota met elkaar al afspraken te maken over de verdeling van de komend jaar beschikbare middelen. Nog voordat er enig gesprek is geweest met burgers en organisaties in de stad, heeft U de middelen al vergeven aan Uw eigen stokpaardjes en prestigeprojecten. Het is exemplarisch voor Uw gebrek aan democratisch besef en Uw pogingen telkenmale de oppositie buiten spel te zetten.

Het is duidelijk dat de coalitie beschikt over een informatievoorsprong. Uw pogingen om te ontkennen dat U de actuele financiële cijfers van de gemeente niet al eerder in Uw bezit had, zijn doorzichtig en goedkoop. Wij hebben geen enkele reden U nog te vertrouwen en als we die wel hadden, deden we dat toch niet. Wij zijn immers van de oppositie.

Discussies over de toekomst van de stad horen thuis in de gemeenteraad, niet in rokerige achterkamertjes. Met Uw coalitieoverleg toont U een flagrante minachting voor het democratisch proces en voor de burger. Dit soort gesprekken hoort immers in de gemeenteraad thuis. Wij, de gezamenlijke oppositie, hebben in ons geheime oppositieoverleg dan ook besloten te eisen dat U Uw regenteske achterkamertjespolitiek per direct staakt.

Helemaal schokkend is Uw voornemen om de financiële ruimte niet dicht te timmeren, maar ruimte over te laten voor wensen uit de stad. Daarmee probeert U de schijn van redelijkheid en openheid hoog te houden. Daarmee maakt U het de oppositie vrijwel onmogelijk om dit proces te bekritiseren. En zo maakt U de oppositie monddood.

Al eerder heeft deze coalitie een flagrante minachting getoond voor de oppositie en de bevolking van de stad. Dat begon al met de coalitieonderhandelingen, toen de vier huidige coalitiepartijen de rest van de gemeenteraad buiten spel zette bij de vorming van deze coalitie. Sindsdien gedragen de wethouders van de coalitie zich alsof ze de baas zijn in de stad.

Wij zijn van mening dat de huidige collegepartijen het huidige programaccoord moeten ontbinden. Alleen wanneer de oppositie wordt opgeheven, is er sprake van een echt democratisch stadsbestuur. Wij pleiten er dan ook voor om toe te treden tot Uw arrogante en regenteske coalitie en te delen in Uw handjeklap. Alleen dan kan het vertrouwen van de burger in de lokale democratie worden hersteld. Wij zien de uitnodiging hiertoe dan ook graag tegemoet.

met beleefde groet,

De oppositie

Auteur:

Dutch local politician for the environmentalist party GroenLinks, tends to be serious at times but usually has a slightly absurd and overall happy and sunny mental disposition.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *